ORDINAČNÍ HODINY

 • Pondělí 07:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
 • Úterý 07:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
 • Středa 07:00 - 12:00

  (12:00 - 13:00 pouze na objednání)

 • Čtvrtek 07:00 - 12:00

  (12:00 - 13:00 pouze na objednání)

 • Pátek 07:00 - 12:00
 • Po - Pá (odběry) 07:00 - 10:00

MUDr. Zdeněk Janata

Vítejte na webových stránkách praktického lékaře pro dospělé v Litoměřicích, MUDr. Zdeňka Janaty. Na tomto místě můžete nalézt aktuální informace nejen o změnách ordinačních hodin, ale například i ohledně aktuálních sezónních očkováních či jiné potřebné informace.

INFORMACE PRO PACIENTY

Od 17. 10. 2023 budu očkovat i proti nové variantě COVID-19, možno zároveň spojit s očkováním proti chřipce.

NEPŘÍTOMNOST

Nepřítomnost 22. 3. 2024. Zastupuje MUDr. Mates | Pokratická 2240, 412 01 Litoměřice.

AKTUALITY

Získal jsem akreditaci Všeobecného praktického lékařství od Ministerstva zdravotnictví.

1987 – ukončení studia na Fakultě Všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, udělen titul MUDr.

1990 – atestace I. stupně oboru Chirurgie

1996 – atestace II. stupně oboru Chirurgie

2002 – atestace v oboru Urgentní medicína

2005 – atestace I. stupně oboru Všeobecného lékařství

Česká lékařská komora

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Od roku 1988 – 1998 chirurgie, z toho jeden rok jako zástupce primáře a jeden rok jako primář. Od roku 1998 následně jako lékař RLP, z toho pět let jako vedoucí lékař výjezdového stanoviště Litoměřice. Nyní působí jako praktický lékař pro dospělé a také na část úvazku jako lékař ZZS ÚK.

Oberisk logo

OBERISK V Litoměřicích

Boj s nadváhou a obezitou je velmi složitý a každoročně v tuto dobou po Vánocích roste zájem nejen lidí ale především různých komerčně zaměřených subjektů s cílem získat co nejvíce lidí.

Ve spolupráci s obezitologickým centrem 1. LF UK a VFN Praha se pouštíme do projektu OBERISK (www.oberisk.cz) a spolu s nutričními terapeutkami nabízíme kapacity pro lidi, kteří chtějí s hmotností trochu pohnout směrem dolů. Cílem je umožnit přístup ke korektním informacím i prostřednictvím edukačních materiálů, webů (www.obesitynews.cz), monitoringu jídla a stravy s možností on-line konzultace a maximálně péče ponechat v našem regionu. Návaznost na obezitologické pracoviště 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze umožní přípravu na bariatrické operace a díky několika pacientům z našeho regionu a setkávání v rámci BARI klubu i v Litoměřicích

MUDr. Zdeněk Janata
Mgr. Alžběta Staňová – nutriční terapeutka
alzbeta.stanova@medispo.net
www.oberisk.cz/litomerice/

Laboratorní vyšetření

CRP

indikace k antibiotické léčbě – vyšetření z prstu

Měření glykémie

za pomoci glukometru – vyšetření z prstu

Quickův test

kontrola srážlivosti krve u pacientů užívajících lék Warfarin

FOB test

vyšetření přítomnosti krve ve stolici

Výtěr krku

Rychlá diagnostika chřípkového onemocnění

Přístrojové vybavení

Epizodní holter

monitorace občasných poruch srdeční činnosti

Tlakový holter

24 hod. monitorování krevního tlaku

Spirometrie

přístroj COPD 6 (záchyt raných stádií astmatu)

Monitorování spánkové apnoe

diagnostika spánkové apnoe

Vyšetření z kapky krve​

D-dimer, Hb a leukocytů včetně diferenciálu

ABPI

měření tlaku krve na ruce a dolních končetinách

Ceník

 • Sepsání pojistky, aplikace očkovací látky, výpis ze zdravotní dokumentace 200 ,-
 • Vystavení zdravotního průkazu, sepsání bolestného 300 ,-
 • Vyšetření k Řidičskému průkazu a zbrojnímu průkazu 400 ,-
 • Předoperační vyšetření před UPT 300 ,-


Další zdravotní výkony na vlastní žádost dle časové náročnosti.

Provozní doba se shoduje s ordinační dobou.

Ceník platný od 1. ledna 2018.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů využijte kontaktní formulář.
Adresa

Tylova 1239/16, 412 01 Litoměřice

E-mail

info@mudrjanata.cz

Mobil

+420 725 172 154

Telefon

+420 416 735 708

Provozovatelem webových stránek je společnost LT Clinic-Area s.r.o., IČ: 03662306, se sídlem Tylova 1239/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 35076/KSUL.